เปิดช่องทางในการร้องเรียน เราเที่ยวด้วยกัน

เปิดช่องทางร้องเรียน เราเที่ยวด้วยกัน หากพบราคาที่พักสูงเกินจริง

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จากทางกระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬา ได้ออกมาแนะนำประชาชน ที่จะทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ส่วนลดท่องเที่ยวต่างๆ ได้ออกมาแนะนำประชาชนที่กำลังจะลงจองโรงแรม แนะนำให้ทำการเปรียบเทียบราคาที่พัก ก่อนจะทำการตัดสินใจจอง เนื่องจากได้มีการตรวจสอบราคาโรงแรม และ ที่พักหลายๆที่ฉวยโอกาสขึ้นราคา พร้อมเปิดช่องทางการร้องเรียนหากตรวจพบว่า ราคาที่พักสูงเกินความเป็นจริง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียน กับมาตรการเที่ยวปันสุข ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนได้ต่อไปเรื่อยๆ ตอนนี้ยังไม่มีประกาศปิดลงทะเบียน หลังจากการตรวจสอบสิทธิในการลงทะเบียน จองโรงแรมผ่านโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน.com นั้นจากการตรวจสอบ จำนวนที่พักตั้งแต่เริ่มเปิดให้จองจะอยู่ที่ 5 ล้านสิทธิแต่ ณ ปัจจุบัน ตอนนี้เหลือ 4.8 ล้านสิทธิ ในส่วนของการจองโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ต้องการจองโรงแรม หรือ ที่พัก สามารถเลือกจองได้ 3 ช่องทางด้วยกัน สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

3 ช่องทางในการจองโรงแรมกับโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

  • จองโรงแรมโดยตรง
  • จองผ่าน Agoda
  • จองผ่าน Ascend Travel

ขั้นตอนในการขอรับเงิน สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

ในส่วนของสิทธิตั๋วเครื่องบิน ซึ่งวันที่ออกตั๋วเครื่องบิน (Issue Date) ตั๋วเครื่องบินจะต้องออกตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับตั๋วที่ออกก่อนหน้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จะไม่ได้รับสิทธินี้ ในส่วนของเส้นทาง และ กลุ่มจังหวัดในภาคต่างๆตามที่โครงการ เราเที่ยวด้วยกันกำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ตามภาพด้านล่าง

เส้นทางเที่ยวบินในแต่ละ กลุ่มจังหวัด เราเที่ยวด้วยกัน

ช่องทางการในการร้องเรียน เราเที่ยวด้วยกัน

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน มีมาตรการที่รัดกุม ซึ่งมีการรองรับด้วยการกำหนดรายละเอียดของเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ด้วยราคาห้องพักที่เสนอขายต้องไม่สูงกว่าราคาที่ผู้ประกอบการเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจองที่พัก ถ้าหากประชาชนที่ลงทะเบียน ตรวจพบราคาที่สูงเกิดจริง สามารถทกำการร้องเรียนได้ผ่านช่องทางร้อนเรียนที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือ ที่สายด่วน 1672 ในกรณีที่ต้องการร้องสามารเรียน ต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และ สถานประกอบการที่ต้องการร้องเรียน รวมถึงหลักฐานในการร้องเรียน ทางโครงการจะใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องที่ถูกร้องเรียนเข้ามาภายในระยะเวลา 3 วันทำการ หลังจากนั้นจะมีการรายงานไปยังผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาโดยตรง หากตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการที่ถูกร้องเรียนมาดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด สถานประกอบการนั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ ในการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน พร้อมกับต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหาย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *