เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ เราชนะ.com

เปิดรายละเอียด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

มาตรการเยียวยาที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เป็นมาตรการแจกเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมกันผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. เพื่อรับเงินเยียวยา เดือนละ 3,500 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ติดต่อกันเป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาที่ประชาชนจะได้รับ 7,000 บาท สำหรับโครงการนี้ แตกต่างจากโครงการอื่นๆที่รัฐบาลมีออกมา เนื่องจากทางรัฐบาล ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน แต่จะมีการกำหนดปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เปิดเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง มีประชาชนแห่ลงทะเบียนแล้วหลายล้านคน สำหรับตอนนี้ยังมีประชาชนหลายคนที่มีความสงสัยว่าโครงการ เราชนะนั้น สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ หรือไม่มีชื่อในระบบ ที่เรียกกันว่ากลุ่ม 3 ก่อนจะทำการลงทะเบียนต้องเช็คอะไรก่อนบ้าง เราไปดูคุณสมบัติเบื้องต้นกันได้ด้านล่าง

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ณ วันที่ ครม. เห็นชอบโครงการ
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 • ไม่เป็นข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง, เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ 2535
 • ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามปีภาษี 2563
 • มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขั้นตอนในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 • กดไปที่ปุ่ม ลงทะเบียนใหม่ จากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูล
 • กรอก ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์
 • ใส่รหัส OTP ซึ่งจะถูกส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ไปในระบบ
 • ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป”
 • ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย

หลังจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเงื่อนไข หรือไม่โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *