เราชนะ สแกนใบหน้าไม่ผ่าน ต้องทำยังไง

เปิดวิธีแก้ไข หากสแกนใบหน้า แอปเป๋าตังไม่ผ่าน ต้องทำยังไง และต้องไปทำที่ไหน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *