กลุ่ม 3 ลงทะเบียนเราชนะเสร็จแล้วต้องรอเช็คผล

กลุ่มที่ 3 ลงทะเบียนเสร็จ ไม่ได้หมายความว่า ได้สิทธิ 7,000 บาท แล้ว ต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิก่อน โดยเช็คผลการลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *