กลุ่ม 3 ลงทะเบียนเราชนะเสร็จแล้วต้องรอเช็คผล

เงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการ เราชนะ สำหรับกลุ่ม 3

เปิดข้อมูลสำหรับโครงการเราชนะ สำหรับคนกลุ่ม 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลไม่มีฐานข้อมูลในระบบ โดยเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียน คนละครึ่ง และ เราไม่ทิ้งกันมาก่อนเลย ทำให้กลุ่ม 3 จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อแสดงความต้องว่าจะเข้าร่วมโครงการเราชนะ เพื่อรับสิทธิใช้เงินเยียวยา 7,000 บาท เว็บไซต์จะเปิดให้ประชาชนกลุ่ม 3 สามารถลงทะเบียนได้พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

อีกหนึ่งข้อสงสัยที่ทำให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียน เราชนะ สับสน นั่นก็คือการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เสร็จแล้ว ถือว่าได้รับสิทธิโดยสมบูรณ์เลยหรือไม่ หรือจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไป วันนี้ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทย ได้มีการรวบรวมข้อมูล เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียน เราชนะ ทราบพร้อมๆกัน

ใครต้องลงทะเบียนเราชนะผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com บ้าง?

สำหรับคนที่ลงทะเบียนเราชนะ ในครั้งนี้คือ ประชาชนที่มีคุณสมบัติที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง และ เราไม่ทิ้งกัน มาก่อนเลย หรือ ไม่เคยมีชื่อในระบบมาก่อนเลย ทำให้คนกลุ่มนี้ รัฐยังไม่เคยมีฐานข้อมูลในระบบ ทำให้ต้องลงทะเบียน เราชนะ เพื่อทำให้การพิจารณาคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ผู้ลงทะเบียนถ้าได้รับสิทธิ จะได้สามารถใช้เงิน 7,000 บาทได้

เปิดคุณสมบัติของผู้ผ่านการพิจารณา เราชนะ

  • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
  • ไม่เป็นข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
  • รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)
  • เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

สามารถรู้ได้อย่างไร หากได้สิทธิ เราชนะเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยบนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ผู้ที่ลงทะเบียน จะถูกตรวจสอบคุณสมบัติ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดหรือไม่ ซึ่งผลจะลงทะเบียนที่จะยืนยันว่าจะได้เงินหรือไม่ได้ 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ หรือไม่ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ผ่านโครงการเราชนะ บนเว็บไซต์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *