เงินเข้าวันนี้ เราชนะ กลุ่ม 2-3

ตรวจเช็คสถานะกลุ่ม 2-3 ได้เงินเยียวยา งวดที่ 3 วันนี้

เช็คด่วนสำหรับ ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เราชนะที่อยู่ในกลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 จะได้รับเงินเยียวยาในงวดที่ 3 วันนี้ และในส่วนของคนที่ยื่นขอทบทวนสิทธิรอบ 2 จะต้องทำให้ทันภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เท่านั้น

จากการประกาศ ทางรัฐบาลจ่ายให้อีกงวดสำหรับโครงการแจกเงินเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ผ่านโครงการ เราชนะซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 7,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ สำหรับข่าวดีก็คือกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ได้รับเงินเยียวยาในงวดที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 นี้ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองเราชนะ สามารถเช็คสิทธิ และสามารถทำการตรวจสอบสถานะเงินเข้าได้ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ผู้อำนวยการสำงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า กระทรวงการคลังจะดำเนินโอนวงเงินในงวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทให้กับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และได้มีการยืนยันการใช้สิทธิโครงการเราชนะเรียบร้อยแล้ว

 ขั้นตอนในการเช็คเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง มาตรการเราชนะ งวดที่ 3

  • เปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
  • เลือกเมนู G-Wallet
  • กดเลือกเมนู โครงการเราชนะ

แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จะแสดงจำนวนเงินที่สามารถทำได้ โดยยอดเงินคงเหลือในโครงการเราชนะ พร้อมกดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิเราชนะ จะได้รับเงินเยียวยางวดที่ 3 อีกจำนวน 1,000 บาท ประชาชนเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดวงเงินที่ใช้ในแต่ละวัน และสามารถใช้เงินทั้งหมดได้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง และโครงการเราชนะทั้งหมด

ตรวจสอบไทม์ไลน์ เราชนะ เงินเข้าอีกทีเมื่อไหร่?

เปิดไทม์ไลน์เงินโอน เข้าโครงการเราชนะ ของประชาชนกลุ่มที่ 2-3 ในงวดถัดไป

  • วันที่ 11 มีนาคม 2564 เงินเราชนะเข้า 1,000 บาท
  • วันที่ 18 มีนาคม 2564 เงินเราชนะเข้า 1,000 บาท
  • วันที่ 25 มีนาคม 2564 เงินเราชนะเข้า 1,000 บาท

ยื่นขอทบทวนสิทธิ เราชนะ วันสุดท้ายเมื่อไหร่?

สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ โครงการเราชนะ ซึ่งสามารถเข้าไปขอยื่นทบทวนสิทธิผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และต้องทำให้ทันภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะทำการปิดระบบ หลังจากนั้นจะให้รอดูประกาศผลสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิรอบ 2 ได้ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 หากการประกาศผลพบว่าได้รับสิทธิ คุณจะได้รับเงินเยียวยาผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังในวันที่ 25 มีนาคม 2564

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *