กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้จ่ายเราชนะ 7,000 บาทยังไง

ตรวจสอบวิธีการใช้สิทธิเราชนะ สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถใช้จ่ายเงินเยียวยา ได้อย่างไร

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *