กลุ่มไหนต้องลงทะเบียนรับสิทธิ เราชนะ

กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ มาตรการ เราชนะแจกเงินเยียวยา 7,000 บาท

กลายเป็นกระแสที่ประชาชนคนไทยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการ เราชนะ ที่รัฐบาลได้ปล่อยออกมา เป็นโครงการที่พูดได้เต็มปากเลยว่า เป็นการแจกเงินเยียวยา สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ซึ่งโครงการ เราชนะ จะมีกลุ่มคนที่ไม่ต้องลงทะเบียนก็จะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ และ กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่

ในส่วนของการคัดกรอง หรือ คัดเลือกผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาทเป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยา 7,000 บาท ผ่านมาตรการเราชนะนั้น จะแตกต่างจากมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน จากการตรวจสอบกับทางด้าน กระทรวงการคลัง ได้ข้อมูลว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับความเดือนร้อนทุกคนแน่นอน เพราะเป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งประเทศรวม 66 ล้านคน และนำมาคัดกรองให้ออกจนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริงๆ ไม่ใช่เป็นการเปิดลงทะเบียนว่าใครได้รับผลกระทบ ซึ่งวิธีนี้จะส่งผลให้มีจำนวนผู้ต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

กลุ่มไหนที่จะได้รับเงินเยียวยา และ กลุ่มไหนที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา

กลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา

  • ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมจำนวน 11 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 และ มาตรา 40
  • ข้าราชการและพนังานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน
  • ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา

  • กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน (รัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว)
  • กลุ่มที่เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันการใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย ไม่เกิน 15 ล้านราย ซึ่งจะต้องมาพิจารณากันอีกที ว่าจะผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาด้วยหรือไม่

กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ โครงการเราชนะ

สำหรับประชาชน หรือ กลุ่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เราชนะ รับเงินเยียวยา ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ และ เกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร และ อาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่และจะมีการช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียว สำหรับหลักในการช่วยกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบเหมือนกับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ยกตัวอย่างเช่น

  • กลุ่มแท็กซี่
  • กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
  • ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • มัคคุเทศก์

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *