เช็คสิทธิเราชนะ กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 วันไหน

ประชาชนกลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ต้องดู วิธีเช็คสิทธิรับเงิน เราชนะ

มาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล แจกเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพอิสระ, แรงงานนอกระบบ และ เกษตรกร ซึ่งมาตรการนี้จะเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มประชาชนที่มีสิทธิใช้เงิน 7,000 บาท จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามรายละเอียดด้านล่าง

กลุ่มที่ได้รับสิทธิ เราชนะ แต่ต้องตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์

 • กลุ่ม 1 เป็นกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กลุ่มนี้ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น จะได้รับสิทธิ์เราชนะโดยอัตโนมัติ สามารถรอรับเงินโอนเข้าบัตรได้เลย
 • กลุ่ม 2 เป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งกลุ่มนี้รัฐมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่จะต้องทำการตรวจสอบว่า มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการ เราชนะกำหนดหรือไม่ จะสามารถกดรับสิทธิได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กลุ่ม 2 มีข้อยกเว้นอยู่ตรงที่ คนที่ยืนยันตัวตนไม่ทันวันที่ 27 มกราคม 2564 จะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 • กลุ่ม 3 กลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนและใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกันมาก่อน

7 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์สำหรับกลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3

 1. ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และ มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ไม่เป็ฯผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
 3. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
 4. ไม่เป็นข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้าง, หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุม่นี้จะได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว
 5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยวหวัดจากส่วนราชการ
 6. รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษี ไม่เกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
 7. เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเราชนะ ถ้ามีคุณสมบัติครบทั้งหมด 7 ข้อด้านบน แปลว่าคุณมีสิทธิในโครงการ เราชนะ และจะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท แต่ถ้าคุณมีอาชขีพการงานเป็ฯข้าราชการ หรือ ว่าเป็นผู้ประกันตนตามาตรา 33 หรือเป็นบุคคลที่มีรายได้สูงที่เข้าข่าย 1 ใน 7 ข้อจะไม่ได้รับสิทธิ และ ไม่จำเป็นจะต้องไปลงทะเบียนให้เสียเวลา

เช็คสิทธิเราชนะเมื่อไหร่ และ เช็คที่ไหน?

สำหรับกลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ก่อนที่จะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตัง เพื่อนำไปใช้จ่ายจำนวน 7,000 บาท สามารถเช็คสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ก่อนตามวันด้านล่าง

 • กลุ่ม 2 เช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • กลุ่ม 3 เช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *