เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินงวดแรก 4000

เช็คด่วนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินงวดแรกพรุ่งนี้

อัพเดทควาทคืบหน้าสำหรับโครงการเราชนะ ที่เปิดให้ประชาชนกลุ่พิเศษ หรือ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จากการตรวจสอบล่าสุด กับทางโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าสำหรับการคัดกรองคณสมบัติสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียน เราชนะเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของการลงทะเบียน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ประชาชนกลุ่มดังกล่าว สามารถทำการตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ผ่านทางเว็บ www.เราชนะ.com สามารถเช็คได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับการรับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จะได้รับเงินจำนวน  4,000 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 นี้

ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มสมาร์ทโฟน หรือ กลุ่มพิเศษ สามารถใช้จ่ายเงินเยียวยา เราชนะผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของประชาชนทั่วไป ที่ได้ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และสละสิทธิ์ด้วยเหตุผลที่ ไม่มีสมาร์ทโฟน และได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 12 มีนาคม 2564 นี้

ตรวจสอบความคืบหน้า โครงการเราชนะ วันที่ 4 มีนาคม 2564

  • ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 0.5 ล้านคน
  • ประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ โครงการคนละครึ่งรวมไปถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และทำการยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 16.3 ล้านคน มีการใช้จ่ายเงินสำหรับโครงการนี้ สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 37,000 ล้านกว่าบาท
  • ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มีจำนวนทั้งสิ้น 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นจำนวน 33,000 ล้านกว่าบาท

จากตัวเลขทั้งหมด ทำให้พอจะทราบคร่าวๆได้ว่า มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ เราชนะรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 70,724.1 ล้านบาท สำหรับจังหวัดที่มีผู้ที่ใช้จ่ายเงินในโครงการ เราชนะ มากที่สุด สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

  • อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร
  • อันดับ 2 นครราชสีมา
  • อันดับ 3 อุบลราชธานี
  • อันดับ 4 ขอนแก่น
  • อันดับ 5 เชียงใหม่

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย หรือติดปัญหาเกี่ยวกับโครงการ เราชนะ สามารถติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ที่เบอร์ 02-273-9020 ต่อ 3250 เฉพาะวันเวลาราชการ หรือ สามารถติดต่อ Call Center ของธนาคารกรุงไทยที่เบอร์ 02-111-1122

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *