เงินเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน งวดแรก 4,000 บาท เข้าแล้ว

ตรวจสอบล่าสุด เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เงินเข้าบัตรแล้ววันนี้

สำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มพิเศษ หรือ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ กับทางรัฐบาล เพื่อรับเงินเยียวยา 4,000 บาท จากการตรวจสอบล่าสุดของโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มพิเศษนี้ เงินงวดแรกเข้าแรก วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผ่านบัตรประชาชน  และงวดต่อไปจะได้รับทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับกลุ่มที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งก็คือ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ รวมไปถึงผู้ที่อยู่ในภาวะพุ่งพิง ยกตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคาร หรือ จุดรับลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ รวมไปถึงไมสามารถใช้วงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ โดยรอบที่ 1 ได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ได้ลงทะเบียนรอบ 1 สามารถตรวจสอบสิทธิผลการคัดกรองคุณสมบัติมาตรการเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในส่วนของการรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะ นั้นงวดแรกจะได้รับในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงินเยียวยาทั้งสิ้น 4,000 บาท เนื่องจากรวมเงินตกเบิกด้วย  และในงวดถัดไปจะได้รับทุกวันศุกร์สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท ตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้

วิธีการตรวจสอบสิทธิ เราชนะ

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  • เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ (ปุ่มสีน้ำเงิน)
  • กรอกข้อมูล เช็คสิทธิเราชนะ เช่น หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อและนามสกุลภาษา,  วันเดือนปีเกิด ตามข้อมูลบัตรประชาชน
  • คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบสถานะ

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะทำการแจ้งว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ” ซึ่งจะมีตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด และ ในส่วนของประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ ระบบจะขึ้นว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” พร้อมกับบอกเหตุลผลที่ทำให้ไม่ได้รับ ซึ่งเหตุผลจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่กรณี สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาผ่านบัตรประชาชน และสามารถใช้สิทธิมาตรการเราชนะกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านค้าธงฟ้าผ่านเครื่อง EDC, ร้านถุงเงินธงฟ้า, ร้านค้าคนละครึ่ง รวมไปถึงร้านค้าเราชนะ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งสาธารณะ, วินมอเตอร์ไซค์, แท็กซี่, รถไฟฟ้า, รถตู้โดยสาร เป็นต้น ผ่านการใช้จ่ายด้วยบัตรประชาชนในการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ

 

 

 

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles