เงินเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน งวดแรก 4,000 บาท เข้าแล้ว

เช็คสิทธิ สถานะเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินเข้าบัตรประชาชนทันที 7,000 บาท

เปิดเผยข้อมูลจากทางด้านกระทรวงการคลังเกี่ยวกับโครงการ เราชนะ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าไปตรวจเช็คสถานะได้วันที่ 5 เมษายน 2564 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินเข้าบัตรประชาชนทันที 7000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 26 มีนาคม 2564

ผู้ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับวงเงินเยียวยา 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายตามวงเงินตามสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) กับผู้ประกอบการร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยประชาชนที่มีความต้องการจะเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยการลงทะเบียนกับจุดรับลงทะเบียน หรือ ติดต่อทีร่สาขา หรือ จุดที่ให้บริการเคลือนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน

ประชาชนกลุ่มดังกล่าว จำเป็นจะต้องพิสูจน์ และ ยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประชาชน อเนกประสงค์ผ่านเครื่อวรูดบัตรอิเล็กทรอกนิกส์ พร้อมกับกำหนดผ่าน Pin Code ที่สาขาหรือที่จุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ก่อนที่จะสามารถเข้าไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ได้

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *