เราชนะกลุ่มทบทวนสิทธิ รับเงินทีเดียว 7,000

กลุ่มทบทวนสิทธิ เราชนะมีเฮ รับเงินเยียวยาทีเดียว 7,000 บาท

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการเราชนะ ที่อยู่ในกลุ่มทบทวนสิทธิ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 และได้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิไปในช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 มีเฮ เนื่องจากจะได้รับเงินเยียวยา รวดเดียวเลย 7,000 บาท วันนี้

ติดตามมาตรการ เราชนะ ล่าสุดซึ่งเป็นมาตรการที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่มีรายได้น้อย ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกร และ อาชีพอิสระ รวมไปถึงกลุ่มคนที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, กลุ่มคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ที่ผ่านมาได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้มีการจา่ยเงินเยียวยาไปแล้ว 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ

หลังจากที่ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิไปนั้น พบว่ามีประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ได้มีการเข้ามายื่นขอทบทวนสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ เราชนะ.com ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการเราชนะ เนื่องจากเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้มีการเข้ามายื่นขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564

ภายหลังจากที่ทำการยื่นขอทบทวนสิทธิไปแล้ว ประชาชนกลุ่มนี้ จะต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของปีภาษี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ ของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ แต่ไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งระบบได้มีการประกาศผลการพิจารณาขอทบทวนสิทธิในกรณีดังกล่าว

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ประชาชนที่ได้มีการขอยื่นทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 และได้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับวงเงินเยียวยา รวดเดียวเลยจำนวน 7,000 บาท!! และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันที ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งเงินเยียวยาก้อนนี้ ไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้า และ ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ เราชนะ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สิทธิเราชนะ สามารถใช้กับอะไรได้บ้างนอกจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และ ร้านค้าประชารัฐ

สำหรับสิทธิการใช้เราชนะนั้นนอกจากจะสามารถใช้ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ยกตัวอย่างเช่น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ, ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง นอกจากนี้ รัฐบาลยังเพิ่มเติมให้กับสามารถนำเงินเยียวยานี้ไปใช้จ่ายกับภาคบริการ เช่น การขนส่งสาธารณะ, ขนส่งส่วนบุคคล เช่น

 • เรือ
 • วินมอเตอร์ไซค์
 • ตุ๊กตุ๊ก
 • แท็กซี่
 • รถไฟ
 • รถไฟฟ้า BTS หรือ รถไฟใต้ดิน MRT
 • รถร่วม

ขั้นตอนในการใช้จ่าย เพื่อใช้สิทธิโครงการเราชนะ ผ่าน QR Code

 • แตะไปที่ Banner เราชนะ
 • กดที่ปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
 • สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
 • เช็คยอดเงินของสินค้า หรือ บริการที่คุณต้องการซื้อ หรือ ใช้บริการ
 • ระบุ PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ
 • สลิปหลักฐานในการใช้สิทธิ จะถูกบันทึกลงมือถือโดยอัตโนมัติ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *