โค้งสุดท้าย เยียวยาเกษตรกร 15 กันยายน 2563 นี้

เยียวยาเกษตรการ 15,000 บาท โค้งสุดท้าย เช็คเลยสถานะแบบไหนถึงได้เงิน

มาตรการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรไทย ผ่านโครงการ เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เยียวยาเงิน 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่งาน ทำการจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้มีการดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรมาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาดังกล่าว จะเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการ หรือ โครงการอื่นๆของรัฐบาล

จากการลงมติของคณะรัฐมนครี ที่ได้มีการขยายเวลาในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ที่ได้ลงทะเบียนผ่านโครงการเยียวยาเกษตรกร ซึ่งยังมีกลุ่มที่ตกหล่ออีก 4 กลุ่มด้วยกัน ทางรัฐบาลได้มีการขยายเวลาในการโอนเงินไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 นี้มีการตั้งเป้าว่าจะทำการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรการกลุ่มที่ตกหล่นที่เหลือให้ครบทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางด้าน ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ ได้ดำเนินการเร่งโอนเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นอย่างต่อเนื่อง สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ตามมาตรการดังกล่าว สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา รวมไปถึงสิทธิในการรับความช่วยเหลือได้ผ่านขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.moac.go.th/
  • คลิกไปที่ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร
  • กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

4 กลุ่มตกหล่น จากโครงการเยียวยาเกษตรกร

  1. กลุ่มที่ลงทะเบียนถูกต้อง แต่ยังขาดเลขบัญชี ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ โอนเงินรอบเดียวจำนวน 15,000 บาท หากเกินกำหนดเวลา ระบบจะยุติการโอนเงิน เพราะฉะนั้นแนะนำให้รีบเข้าไปเช็คผ่านทางเว็บไซต์ http://www.moac.go.th/
  2. กลุ่มที่อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียน และ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ทันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้รับการตรวจสอบ และ รับรองสิทธิ์ จะมีการจ่ายเงินให้รอบเดียว 15,000 บาท ต่อรายในัวนที่ 15 กันยายน 2563 นี้
  3. เกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือในโครงการ เยียวยาเกษตรกร เนื่องจากช่วงแรกมีความซ้ำซ้อนกับโครงการ เราไม่ทิ้งกัน เมื่อตรวจสอบแล้ว เป็นเกษตรกรที่สมควรได้รับสิทธิ์เยียวยา ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มตกหล่น คิดเป็นจำนวน 759 ราย จะมีการโอนเงินให้รวดเดียวภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
  4. เพิ่มเวลาการจ่ายเงิน ให้กับเกษตรกร ที่ยื่นอุทธรณ์ และ ผ่านการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายให้ทันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 269 รายโดยจะมีการขยายเวลาการจ่ายเงินรวบเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *