โอนเงินเยียวยาเกษตรกร งวด 3

เปิดเผยวันที่จะมีการโอนเงินเยียวยาเกษตรการ งวดสุดท้าย เริ่มต้นโอนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *