โอนเงินเยียวยาเกษตรกร งวด 3

เตรียมตรวจสอบสิทธิ์โอนเงินเยียวยา เกษตรกร งวดที่ 3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งการโอนเงินครั้งนี้ถือว่าเป็นงวดสุดท้ายของการโอน คืองวดที่ 3 จากมาตรการเยียวยาเกษตรกร ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร จำนวน 7.5 ล้านคน ซึ่งการโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยานั้น จะเริ่มต้นโอนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

จากความคืบหน้าของมาตรการ เยียวยาเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ให้เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะ 3 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาทั้งสิ้น 15,000 บาท สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พี่น้องชาวเกษตรกร ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทางรัฐบาลไทยเลยได้มีการหารือกับทาง กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยานั้น จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คิดเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ จะมีการโอนเงิน งวดที่ 3 หรือ งวดสุดท้าย จากการ ธ.ก.ส. จะมีการดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาครั้งนี้ ประมาณ 7.5 ล้านราย การโอนเงินจะเริ่มโอนในวันที่ 15 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ใช้เวลาทั้งสิ้น 8 วัน คาดว่าจะมีการโอนวันละประมาณ 1 ล้านราย ต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดเสาร์ และ วันอาทิตย์

ทางธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ยังได้มีการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ของพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้ลงทะเบียนอีกจำนวน 124,484 ราย และ ยังมีบัญชี ที่ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินได้อีก เนื่องจากไม่ได้แจ้งบัญชีธนาคาร ซึ่งมีจำนวน 123,265 ราย ทาง ธ.ก.ส. ได้แจ้งข้อให้พี่น้องเกษตรกร ที่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชีธนาคารให่รีบเข้าไปแจ้งบัญชีธนาคาร ผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 นี้

กลุ่มอุธรณ์เยียวยาเกษตรการ ที่กำลังรอพิจารณาผล

ในส่วนของกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้ยื่นอุธรณ์เยียวยา ตอนนี้มีจำนวน 7,297 ราย ที่อยู่ในช่วงพิจารณาผล โดยจะมีจำนวน 2,814 ราย ที่รอผลดำเนินการลงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายของกรมส่งเสริมเกษตรกร มีการคาดการณ์ออกมาว่า จะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นี้ ถ้าหากผู้อุทธรณ์รายใด มีข้อมูลปรากฎอยู่ในกลุ่มดังกล่าว ให้ดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อน และ ให้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *