โอนเงินเยียวยาเกษตรกรวันละ 1 ล้านราย

เงินเยียวยาเกษตรกร โอนเงินเพิ่มอีกวันนี้ จำนวน 1 ล้านราย เช็คบัญชีด่วน

วันนี้ทางธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตรได้ออกมาแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 3 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นี้ ในส่วนของยอดเงินโอนรวมของมาตรการ เยียวยาเกษตรกร ทะลุ 100 ล้านบาทไปแล้ว

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้ออกมารายงานเกี่ยวกับ การโอนเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เกี่ยวกับการโอนเงินเยียวยางวดที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 5,000 บาท ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ และ ได้รับการอนุมัติกว่า 1 ล้านราย ผลของการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 6 วัน มียอดรวมกว่า 6 ล้านราย ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรการณ์เกษตร จะทำการโอนเงินแบบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คาดว่าจะโอนได้ครบตาม คิดเป็นจำนวน 7.7 ล้านราย ตามเป้าหมาย

มาตรการเยียวยาเกษตรกร ยังมีพี่น้องเกษตรกร ที่ได้ทำการลงทะเบียนมาได้รับสิทธิ แต่ยังไม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารมา หรือ บัญชีธนาคารผิด มีจำนวนทั้งสิ้น 127,261 ราย ทั้งนี้ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาแจ้งให้พี่น้อชาวเกษตรกร กลุ่มนี้ ที่ใส่เลขบัญชีไม่ถูกต้อง ให้เข้าไปแจ้งเปลี่ยนที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เพื่อที่ธนาคาร จะได้โอนเงินทั้ง 3 งวด ให้เสร็จทันในเดือนนี้

สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่เข้าไปแก้ไขบัญชีล่าสุดเกินกว่าวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ทางธนาคารจะโอนเงินตามระบบของธนาคารให้ไม่ทันตามที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด นั่นก็คือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้พี่น้องชาวเกษตรกรกลุ่มนี้ จะต้องรอให้ทางกระทรวงเกษตร เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขยายระยะเวลาในการจ่ายเงิน และ เมื่อ ครม. ได้ลงมติเห็นชอบถึงจะมีการจ่ายเงินให้อีกครั้ง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *