เช็กด่วน! ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินงวดสุดท้าย เยียวยาเกษตรกร.com

ควรรีบตรวจสอบสิทธิ์ ‘เยียวยาเกษตรกร’

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เตรียมทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท รอบที่ 3 หรือ งวดสุดท้ายให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิการเยียวยา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

 • โดยเบื้องต้นกลุ่มผู้ที่ได้รับการเยียวยาตามมาตรการเยียวยาเกษตรกร ต้องไม่ซ้ำกับผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาจากโครงการ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ (อ่านเพิ่มเติม ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียน เยียวยาเกษตรกร รับเงิน 15,000 บาท)

 • ในส่วนของการยื่นอุทธรณ์การได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรนั้น มีจำนวนผู้ยื่นคำร้องเกือบสองแสนราย (อ่านเพิ่มเติม:ยื่นอุทธรณ์ เยียวยาเกษตรกร กี่วันถึงรู้ผล | ตรวจสอบสถานะ อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้แล้ววันนี้) จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้อุทธรณ์ 192,512 ราย นั้นได้มีการตรวจสอบข้อมูลความซ้ำซ้อนของผู้อุทธรณ์แล้ว พบว่า มีจำนวน 189,663 ราย ที่ผ่านการตรวจสอบ มีข้อมูลเลขบัตรประชาชนไม่ซ้ำ โดยแบ่งสถานะการยื่นอุทธรณ์เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มผู้อุทธรณ์เป็นไปตามเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 ราย ซึ่งได้แจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ทำการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้วบางส่วน และในส่วนที่ดำเนินการตรวจความซ้ำซ้อน อยู่ระหว่างกระบวนการแจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา

  2. กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 108,391 ราย ประกอบด้วย
   • กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ
   • กลุ่มข้าราชการบำนาญ
   • กลุ่มมีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน
   • กลุ่มได้รับสิทธิ์จากประกันสังคม
   • กลุ่มผู้มีสถานะเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น (ไม่ได้เป็นเกษตรกร)

  3. กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย โดยข้อมูลแบ่งเป็น
   • ผู้อุทธรณ์ จำนวน 2,814 ราย รอผลการดำเนินการในการลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 กรกฎาคม 2563 กรณีที่ผู้อุทธรณ์มีข้อมูลปรากฏในกลุ่มเป้าหมาย จะมีการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในการพิจารณาต่อไป
   • กลุ่มที่ขออุทธรณ์การมีสถานะเป็นผู้ประกันตนจำนวน 1,537 ราย ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกำลังพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมว่าจะสามารถรับดำเนินการต่อไปอย่างไร


แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *