โอนเงินเยียวยาเกษตรกร งวด 2

เช็คสถานะด่วน เงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท งวด 2 เริ่มโอนแล้ววันนี้

มาตรการเยียวยาเกษตรกรไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จากทางรัฐบาลไทย ซึ่งมีการโอนเงินงวดแรก ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุดทาง ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาเปิดเผยว่า จะมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชี พี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเกษตรกร ในงวดที่ 2 ซึ่ง มีจำนวนทั้งหมด 7.14 ล้านราย เริ่มทยอยโอนเงินแล้ววันนี้ จากมติของคณะรัฐมนตรี ในงวดที่ 2 ของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้รับโอนเงินงวดแรกไปด้วย โดยจะทำการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอีกครั้ง จากนั้นจะทำการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้

กำหนดการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท จะเริ่มทยอยโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 ไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ต่อเนื่องทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ วันละประมาณ 1 ล้านราย ในส่วนของพี่น้องเกษตรกร ที่อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องอุธรณ์ กับทางกระทรวงเกษตร และ สหการณ์การเกษตร จากการรายงาน ได้มีการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรในเดือนแรก  ทางธนาคาร ธ.ก.ส. ได้แจ้งว่ามีการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว กว่า 7 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงินที่ถูกโอนไปทั้งสิ้น 35,726.65 ล้านบาท

สาเหตุของพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ไม่สามารถรับโอนเงินได้

  • เลขบัญชีเงินฝากที่กรอกตอนลงทะเบียนผิด (บัญชีไม่ถูกต้อง)
  • อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชี
  • อยู่ระหว่างการส่งคืนข้อมูลให้กับ กษ. ตรวจสอบ

ในกรณีที่ผู้ที่มีสิทธิ์ รับเงินเยียวยาเกษตกร แต่ไม่ประสงค์รับเงิน สามารถทำการติดต่อกับหน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อที่จะแจ้งความประสงค์ไม่รับเงินทาง กษ. จะทำการรวบรวมข้อมูล เพื่อแจ้งมายัง ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เพื่อดำเนินการต่อไป ในส่วนของเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์ภายหลังการยื่นอุทธรณ์ ท่านสามารถแจ้งเลขบัญชีเงินฝาก เพื่อขอรับการโอนเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

สำหรับบัญชีเงินฝาก จะใช้บัญชีของธนาคารไหนก็ได้ พี่น้องเกษตรกร ไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดบัญชีใหม่กับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ทาง ธ.ก.ส. ได้ออกมาแนะนำว่า วิธีที่รวดเร็วที่จะ ควรจะเป็นบัญชีที่ได้ทำการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน สำหรับเงินเยียวยาเกษตรกร งวด 2 ผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *