เยียวยาเกษตรกร กลุ่ม 3 รับเงินทีเดียว

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร กลุ่ม 3

ตรวจสอขสิทธิ์เยียวยาเกษตรการ ซึ่งมีทั้งหมด 8 ขั้นตอนในการตรวจสอบ ในส่วนของพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ยังไม่ได้เพาะปลูก ไปเช็คกันเลยว่า จะต้องทำอย่างไร ถึงจะได้รับเงินเยียวยาทีเดียว 15,000 บาท

จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนของทางรัฐบาล ที่ได้มีการแจกเงินเยียวยาหลายมาตรการ ยกตัวอย่างเช่น เราไม่ทิ้งกัน, เยียวยากลุ่มเปราะบาง, แจกเงินอุดหนุนบุตร, มาตรการลดค่าน้ำ ค่าไฟ, รวมไปถึง มาตรการเยียวยาพี่น้องชาวเกษตรกรไทย กับโครงการ เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยอดเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นจำนวนเงินเยียวยาทั้งหมด 15,000 บาท ในโครงการนี้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 รวมจำนวนวงเงินของโครงการเยียวยาเกษตรกร ทั้งหมด 150,000 ล้านบาท

การโอนเงินของโครงการเยียวยาเกษตรกร นั้นเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศไทย จากสถิติการโอนเงิน ทางธนาคารได้มีการโอนเงินเพื่อเยียวยาพี่น้องชาวเกษตรกร วันละประมาณ 1 ล้านราย ข่าวล่าสุดจากทางด้าน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาเปิดเผยรายงานการจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้มีการโอนเงินเยียวยา ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 7.1 ล้านราย เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 35,500 ล้านบาท

พี่น้องชาวเกษตรกร ที่ยังไม่ได้รับเงินโอน จำนวนทั้งหมด 579,400 จากสาเหตุด้านล่าง

  • เป็นข้าราชการจำนวน 91,400 ราย
  • ตรวจไม่เจอบัญชีเงินฝากจำนวน 356,000 ราย
  • ส่งรายชื่อบัญชีผู้เสียชีวิจ ไปที่กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ทำการทบทวดอีกครั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 132,000 ราย

ในส่วนของ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มที่ 3 ที่ยังคงไม่ได้รับการเยียวยาเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาในการเพาะปลูก มีจำนวนทั้งหมด 1.3 แสนคน ในส่วนของแนวทางการขึ้นทะเบียน เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรนั้น สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

  • เกษตรกร แจ้งยืนยันหลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน สามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2563
  • บันทึกข้อมูลในระบบ ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2563
  • ตรวจสอบจัดชุดติดประกาศ และ ยืนยันในระบบ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
  • ทีมงานจะทำการส่งข้อมูลให้กับ สศก./ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จะทำการจ่ายเงินให้เพียงครั้งเดียว ด้วยจำนวนเงิน 15,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งหมดนี้ จำเป็นจะต้องผ่านการพิจารณาของทางคณะรัฐตรี ในด้านการให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการของมาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *