ไขข้อข้องใจเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าวันไหน

ไขข้อข้องใจ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จะเข้าวันไหน

จากแหล่งข่าวได้มีการออกมาเปิดเผยถึงความสับสน สำหรับกลุ่มคนที่ได้ลงทะเบียนกับมาตรการ เยียวยากลุ่มเปราะบาง ซึ่งผู้ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้นั้น จะมีอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ


  • เด็กแรกเกิด – 6 ปี
  • กลุ่มผู้สูงอายุ
  • กลุ่มคนพิการ

บุคคลที่อยู่ใน 3 กลุ่มนี้ ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของฐานข้อมูล จากทางกระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ นั้นมีจำนวนทั้งหมด 17 ล้านคน ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จากทางรัฐบาล เงินดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง ทำให้สถานะในปัจจบันตอนนี้ ทางด้าน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ ถ้าหากมีความคืบหน้า ในเรื่องการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป


จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมาย และ วิธีการจ่ายเงิน ว่าจะทำการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ นอกจากนี้ยังต้องทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการลงทะเบียนอีกด้วย ซึ่งมีจำนวน 17 ล้านคน หลังจากนี้ทางด้านกระทรวงการลังจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. อีกครั้ง และ หลังจากนั้น จะทำการประกาศในความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการ แจกเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทให้กับผู้ที่มีสิทธิ์


จากการประกาศดังกล่าว ทำให้เงินเยียวยา 3,000 บาท ยังไม่เข้าบัญชีผู้ที่มีสิทธิ์แน่นอน แต่สิ่งที่ไม่ต้องลุ้นเลยนั่นก็คือ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ซึ่งมีจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 600 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เอาไว้แล้ว และ ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติ สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ผ่านทางเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th


ในส่วนของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ ในปี 2563 จะทำการจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้ที่มีสิทธิ์ รับเงินสวัสดิการสังคม และ เงินอื่นแทน ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล สวัสดิการสังคมแต่ละประเภท ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฎิมินการทำงาน กรมบัญชีกลางจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ติดต่อกรมส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่เบอร์ 02-354-3388 ต่อ 304ม 307 หรือ สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *