เช็ค 3 กลุ่มได้สิทธิเพิ่มเราชนะ

โครงการเราชนะ ประชาชนแห่ลงทะเบียนพุ่ง 11 ล้านคน ใช้เวลาตรวจสอบสิทธิ  10 วัน

โครงการเราชนะถึงแม้การเปิดรับลงทะเบียนจะหมดเขตไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนแห่ลงทะเบียนถึง 11 ล้านคน ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสิทธิถึง 10 วัน สำหรับใครที่ทำการยืนยันตัวตนไม่ทันก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับเงินรอบแรกจำนวน 3,000 บาท

จากการตรวจสอบกับทางผู้อำนวจการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนเราชนะตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ผลปรากฎว่ามีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนทั้งหมด 11.03 ล้านคน โดนคลังได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์ โดยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้วรวมกว่า 7.53 ล้านคน สำหรับส่วนที่เลือก กำลังอยู่ในขั้นตอนกในการคัดกรอง และจะทำการประกาศผู้ที่ได้สิทธิ์เพิ่ม

เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ผลปรากฎว่า บางคนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ มีข้อความระบุว่า “อยู่ระหว่างตรวจสอบ กรุณาตรวจสอบสถานะการรับสิทธิอีกครั้งภายหลัง” การตรวจสอบสิทธิจะใช้เวลาประมาณ 10 วัน นับจากวันที่ท่านได้ลงทะเบียน ทั้งนี้ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตังที่ผ่านสิทธิ์เป็จำนวนมาก เพราะว่ากลุ่มนี้รู้ตัวอยู่แล้วว่าอยู่ในเกณฑ์ ถึงได้มาลงทะเบียน

เพิ่ม 3 กลุ่ม ได้รับสิทธิเราชนะ

  1. ลูกจ้างแบบจ้างเหมา ของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ผ่านบริษัท)
  2. ลูกจ้างรายวันส่วนราชกสาร
  3. อาสาสมัครต่างๆ

ผู้ลงทะเบียน 11.03 ล้านคน จากการคัดกรองแล้วมีผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ ประมาณ 1.37 ล้านคน โดยกลุ่มนี้สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยคลังจะทำการประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 19 มีนาคม 32564 และจะทำการโอนเงินรอบสุดท้ายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งจะได้รับเงินโอนงวดสุดท้ายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 กรณีที่ได้รับสิทธิ์ ก็จะโอนเงินครั้งเดียว 7,000 บาท สามารถใช้เงินเยียวยาได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

สำหรับคนกลุ่มนี้ ไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย หรือ จุดรับลงทะเบียนต่างๆ เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ลงทะเบียน เนื่องจากทางรัฐบาลได้แจ้งมาแล้วว่าได้รับสิทธิทุกคน “ไม่ต้องรีบไปลงทะเบียน” สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 จากเดินลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 การลงทะเบียน รัฐเปิดให้ประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนได้ที่ธนาคากรุงไทยทุกสาขา มีจำนวนทั้งหมด 1,023 แห่งทั่วประเทศ หรือ ณ จุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย 871 จุดทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบจุดบริการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.krungthai.com หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-111-1144

Leave A Comment

Table of content
Related articles