เพิ่มเงินบัตรคนจน และ กลุ่มเปราะบางอีก 300 บาท

เพิ่มเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง และ ผู้ถือบัตรคนจน 2 เดือน รับเพิ่มเดือนละ 300 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *