เพิ่มเงินบัตรคนจน และ กลุ่มเปราะบางอีก 300 บาท

อนุมัติเพิ่มเงิน บัตรคนจน-กลุ่มเปราะบาง อีก 300 บาท

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเพิ่มเงินเยียวยา สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน – กลุ่มเปราะบาง อีก 300 บาท นาน 2 เดือน โดยได้อนุมัติเงินกู้ให้กับกระทวงการคลัง รวมเป็นเงิน 54,506 ล้านบาท

จากประชุมของคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยอนุมัติงบประมาณเพื่อสงเสริมมาตรการลดค่าครองชีพ โดยเสนอให้กระทรวงการคลังรวมเป็นเงิน 54,506 ล้านบาท สำหรับโครงการนี้เรียกว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียดของโครงการสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก 300 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นเงิน 600 บาท ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

เพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

  • ช่วยเหลือวงเงินซื้อสินค้าจำนวน 300 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นเงิน 600 บาท ต่อคนในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม รวมเป็นเงิน 1,800 บาท
  • คลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ไม่สามารถถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต และ ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ Smart Phone, ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้แก่ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ทุพพลภาพ และ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *