เงินจัดการศพผู้สูงอายุ ปรับปรุงใหม่ จากเดิมให้ 2,000 บาทต่อศพ เพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อศพ

เงินจัดการศพผู้สูงอายุ ปรับปรุงใหม่ จากเดิมให้ 2,000 บาทต่อศพ เพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อศพ

เมื่อวานนี้ (2 กันยายน 2563) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีการออกประกาศคำสั่งฉบับใหม่ เรื่อง เงินจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยมีผลบังคับใช้ประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยเบื้องต้นมีรายละเอียดจากประกาศฉบับใหม่ เรื่อง เงินจัดการศพ ดังนี้


เงินจัดการศพผู้สูงอายุ ฉบับปรับปรุงใหม่

  • เงินจัดการศพผู้สูงอายุ จากเดิมให้ค่าทำศพ 2,000 บาทต่อศพ เพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อศพ
  • สามารถยืดเวลายื่นขอเงิน ภายหลังออกใบมรณบัตร เป็น 6 เดือน (จากเดิมต้องยื่นภายใน 30 วัน)
  • ปรับเกณฑ์จากที่ให้เฉพาะครัวเรือนยากจน ตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยเปลี่ยนเป็นเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้ถือบัตรคนจน)

4 ขั้นตอนการขอเงินจัดการค่าทำศพผู้สูงอายุ

1. ผู้รับผิดชอบจัดการศพ ต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันออกใบมรณบัตรที่สำนักงานเขต หรือสำนักงาน อบต. หรือสำนักงานเทศบาลในพื้นที่ แต่มีข้อกำหนดดังนี้

  • ผู้เสียชีวิตต้องมีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป และ
  • ผู้เสียชีวิตต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน โดยให้ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอ/ประธานชุมชนเป็นผู้รับรอง

2. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล เมื่อผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินรายละ 3,000 บาท


3. ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเป็นเช็ค หรือเงินสด **กรณีเป็นเงินสดจะต้องมีใบสำคัญการรับเงิน และถ่ายภาพประกอบไว้เป็นหลักฐาน


4. ทำการบันทึกข้อมูลและรายงานผล หลังจากที่ได้รับการสงเคราะห์เงิน จะมีการบันทึกข้อมูลลงในระบบศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทำการประเมินผลต่อไป


เงินจัดการศพผู้สูงอายุ ปรับปรุงใหม่ จากเดิมให้ 2,000 บาทต่อศพ เพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อศพ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *