เปิดแล้ว 4 กลุ่ม ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตร เพิ่ม 1 แสนราย เช็คที่นี่!

ครม. มีมติเห็นชอบ เยียวยาเกษตรกลุ่มตกหล่นกว่า 1 แสนราย

 • การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั้นจะมีการให้เงินเยียวยาเป็นจำนวนเงินเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท เป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงินมาตั้งแต่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา (อ่านเพิ่มเติม: 9 ขั้นตอนตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร เช็คกันที่นี่!)

 • ซึ่งปัจจุบันจจะมีการพิจารณากลุ่มตกหล่นเยียวยาเกษตรเพิ่มกว่าแสนราย โดยจากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ให้มีการเยียวยาเกษตรกรที่เป็นกลุ่มตกหล่นเพิ่มอีก 155,657 ราย โดยได้ขยายเวลามาตรการโครงการเยียวยาเกษตรกรออกไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563

 • โดยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้ จากเดิมมีการตั้งเป้าไว้ที่ 10 ล้านคน แต่ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์แล้วประมาณ 7 ล้านคน และมีกลุ่มตกหล่นที่จะได้รับการเยียวยาอีกกว่า 1.5 แสนราย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

เปิดแล้ว 4 กลุ่ม ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตร เพิ่ม 1 แสนราย เช็คที่นี่!

เปิดแล้ว 4 กลุ่ม ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตร เพิ่ม 1 แสนราย เช็คที่นี่!


4 กลุ่มตกหล่นได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

 1. กลุ่มที่ยังไม่ได้มาแจ้งเลขบัญชีธนาคาร เพื่อรับการโอนเงิน
  • กลุ่มที่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชี มีจำนวนทั้งหมด 115,892 ราย
  • ธ.ก.ส. ได้ขยายเวลาให้มาแจ้งเลขบัญชีธนาคารได้ถึง 30 กันยายน 2563
  • จะทำการโอนเงินให้รวดเดียว 15,000 บาท หากเกินวันเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับสิทธิ์แล้ว

 2. กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียน และไม่สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทันวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ได้รับการตรวจสอบและรับรองสิทธิอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
  • มีการตั้งกรอบจ่ายเยียวยาให้กลุ่มนี้ไม่เกิน 38,737 ราย
  • จะมีการจ่ายเงินให้รอบเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

 3. กลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเยียวยาเกษตรกร เนื่องจากชื่อไปซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน
  • เป็นกลุ่มที่พบว่าชื่อซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตร
  • มีจำนวน 759 ราย
  • จะจ่ายให้งวดเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 กันยายน 2563

 4. กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ และผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
  • กลุ่มนี้มีจำนวนตกหล่น 269 ราย
  • จ่ายให้งวดเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 กันยายน 2563

   ดังนั้น เกษตรกรสามารถตรวจสอบบัญชี ธ.ก.ส. หรือ หมายเลขบัญชีที่ตนเองที่ได้แจ้งในการรับสิทธิเงินเยียวยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมได้ที่ www.moac.go.thแสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *