2 มาตรการแจกเงินเยียวยาโควิด จากรัฐบาล รับเงิน 10,500 บาท

จัดหนักเงินเยียวยาโควิด-19 ผ่าน 2 โครงการของรัฐบาล รับเงินเยียวยาพิเศษ

เปิดเผยข้อมูลของ 2 มาตรการจากทางรัฐบาล เราชนะ และ คนละครึ่ง รวมเงินช่วยเหลือของทั้ง 2 โครงการสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาโควิดรวมสูงสุด 10,500 บาท

มาตรการเยียวยาเงินช่วยเหลือจาก 2 โครงการของภาครัฐ นั่นก็คือโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราชนะ ที่ได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลามเช็คได้จากการใช้เวลาในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิของประชาชน ซึ่งเต็มภายในเวลาในกี่นาทีแต่ละรอบ สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจาก 2 โครงการ และประชาชนบางกลุ่มก็จะได้แค่ 1 โครงการเท่านั้น รายละเอียดเป็นยังไงไปเช็คกันได้ด้านล่าง

ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 2 โครงการ คนละครึ่ง + เราชนะ รับเงินเยียวยารวม 10,500 บาท

ข้อที่ 1สำหรับเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการ คนละครึ่งสำเร็จ ซึ่งจะได้รับเงินโอนผ่านแอปเป๋าตังค์ เพื่อนำเงิน 3,500 บาทไปใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งกับ เงินส่วนตัว

ข้อที่ 2 ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการไทยชนะ จะต้องมีฐานข้อมูลอยู่ในแอปเป๋าค์ จากโครงการคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกันจำนวน 14 ล้านคน ซึ่งจะทำการคัดกรองเงื่อนไขบุคคล ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
  • ไม่เป็นข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง, เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วนงานของรัฐโดยตรง
  • ไม่เป็นข้าราชการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการเมือง พ.ศ. 2535
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท
  • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

จากเงื่อนไขดังกล่าว ก็มีบางส่วนที่รัฐไม่ได้มีฐานข้อมูล ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณ 4 ล้านคน บุคคลกลุ่มนี้หากต้องการจะเข้าร่วมโครงการเราชนะ จะต้องทำการลงทะเบียน www.เราชนะ.com สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพียงโครงการเดียว

สำหรับกลุ่มจะได้รับเงินช่วยเหลือเพียงโครงการเดียว นั่นก็คือกลุ่มที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเอง ซึ่งคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาผ่านโครงการเราชนะ 100% โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน แต่จะไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ คนละครึ่ง ทำให้ไม่มีสิทธิได้รับเงินจาก 2 โครงการรวม 10,500 บาท เนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้นั่นเอง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *