มาตรการเยียวยาโควิด รอบใหม่

กระทรวงการคลัง กับสถาบันการเงินในประเทศไทย ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบใหม่ผ่าน 13 มาตรการ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *