มาตรการเยียวยาโควิด รอบใหม่

13 มาตรการจากกระทรวงการคลัง และ ธนาคาร เยียวยาโควิดรอบใหม่

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับมาตรการจากทางกระทรวงการคลัง และ สถาบันการเงินต่างๆในประเทศไทย ที่มีมาตรการออกมาเพื่อเยียวยา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ล่าสุด ให้กับประชาชนหลากหลายกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 2, กยศ, สลากออมสิน และ อื่นๆอีกเพียบ ใครที่กำลังติดตามมาตรการเยียวยาดังกล่าวสามารถเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมทั้ง 13 มาตรการล่าสุดได้ด้านล่าง

1. ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร 

 • โครงการชำระดีมีคืน และโครงการลดภาระหนี้ โอนคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากให้กแก่ลูกค้าเกษตรกร และ บุคคลในอัตราร้อยละ 10-20 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เริ่มต้นโครงการ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

2. ธนาคารออมสิน

 • มอบเงิน 500 บาท ให้กับลูกค้าประวัติดี
 • เพิ่มรางวัลพิเศษของสลากออมสิน Digital 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท
 • ออกรางวัลเดือน มกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2564

3. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อยแห่งประเทศไทย 

 • ออกมาตรการเสริมสภาพคล่อง SMEs ไทยลดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อโครงการ “จ่ายดีมีเติม” สำหรับลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี
 • เริ่มต้นโครงการ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

4. ธนาคาร ธอส.

 • ลุ้นรับสิทธิของขวัญปีใหม่ 500-1000 บาท จำกัดจำนวนไม่เกิน 100,000 ราย สำหรับผู้ที่มีเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท มีประวัติการชำระที่ดี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เริ่มเดือนธันวาคม 2563 ไปจนถึงเดือน มกราคม 2564

5. ธนาคารเพื่อการส่งออก และ นำเข้าแห่งประเทศไทย

 • สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจส่งออก คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • รับประกันการส่งออก สำหรับผู้เอาประกันรายใหม่ ฟรีค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ และ รายเดิมจะได้รับส่วนลด 50%
 • เริ่มต้นโครงการวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

6. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 • ช่วยจัดสรรการผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ย 7.5%
 • เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • ลูกค้าที่ขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา และ ค่าประเมินหลักประกัน
 • ลูกค้าทั่วไป จะได้รับอัตรากำไรพิเศษในเดือนมกราคม 2564
 • เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 ไปจนถึง 31 มกราคม 2564

8. คนละครึ่ง ระยะที่ 2

 • ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมไม่เกิน 10 ล้านคน รับวงเงินเพิ่มคนละ 500 บาท รวมกับของเดิม 3,000 บาท มีวงเงินรวม 3,500 บาท
 • สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน จะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท
 • ใช้จ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึง 31 มีนาคม 2564

9. ขยายเวลามาตรการภาษีจัดอบรม สัมมนาภายในประเทศ

 • ให้บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา
 • โครงการเริ่มต้น 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 รวมจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

10. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2

 • สนับสนุนวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 500 บาท ต่อคน ต่อเดือน สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564

11. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 • จัดทำไมโครโซต์ Start to Grow รวบรวมข้อมูล และ ความรู้
 • ระดมทุนสำหรับ SMEs และ Start-Up รวมไปถึงประชาชนที่ให้ความสนใจ
 • มอบคำแนะนำ และให้การปรึกษาฟรีผ่าน คลินิกระดมทุน เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

12. กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 

 • คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย จัดทำกรมธรรมปํ ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท New Normal ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ และ เชื้อไวรัสโควิด 19 เบี้ยประกันภัย 10 บาท ต่อราย คุ้มครอง 30 วัน ซื้อกรมธรรมได้ที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ
 • โครงการเริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ไปจนถึง มกราคม 2564

13. ออกมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

 • ลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี
 • ลดเบี้ยปรับ 80% กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี
 • ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ให้มีสถานะปกติ
 • เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *