กลุ่มไหนบ้าง ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย

เปิดกลุ่มที่ได้รับการยกเว้น สามารถเดินทางเข้า ราชอาณาจักรไทยได้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *