รัฐบาลปล่อย 10 โครงการใหม่รับมือโควิด 19

คณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงินกู้ 1.13 หมื่นล้าน ลุย 10 โครงการรับมือโควิด

ครม. ลงมติเห็นชอบ อนุมัติเงินกู้ด้วยวงเงิน 1.13 หมื่นล้านบาทเพื่อทำ 10 โครงการ รับมือโควิด-19 รอบ 2 จากการตรวจสอบเบื้องต้น จะใช้ในด้านสาธารณสุข เช่นการจ่ายเงินเยียวยา, จัดหาอุปกรณ์ และ วัคซีน

จากการรายงานของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย ข้อมูลจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และ สาธารณสุขตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 10 โครงการด้วยวงเงิน 1.13 หมื่นล้านบาท วงเงินนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ด้านล่าง

กลุ่ม 1 เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค ใช้วงเงิน 4,330 ล้านบาท มี 5 โครงการย่อย

  1. โครงการเตรียมความพร้อมด้าน สาธารสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 ใช้วงเงิน 419.84 ล้านบาท
  2. โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และ เสี่ยงภัย สำหรับการปฎิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกัน และ ควบคุมโรคโควิด-19 จำนวน 1.05 ล้านคน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 วงเงิน 1,570 ล้านบาท
  3. แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนชาวไทย 1.81 พันล้านบาท
  4. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และ ห้องปฎิบัติการ 503.89 ล้านบาท
  5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรค covid-19 โรคอุบัติใหม่และเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ 24 ล้านบาท

กลุ่ม 2 รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ วงเงิน 6,960 ล้านบาทผ่าน 3 โครงการย่อย

  1. โครงการจัดหายา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยบริการสุขภาพ 1,920 ล้านบาท
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานภูมิภาค 2,037 ล้านบาท
  3. โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2,990 ล้านบาท

กลุ่ม 3 สนับสนุนวงเงิน 27.2 ล้านบาท ผ่าน 2 โครงการย่อย

  1. โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือตรวจสอบระบบการแพร่กระจายเชื้อในห้องแยกโรค และอุปกรณ์การคัดกรอกโรคโควิด 19 ด้วยวงเงิน 17 ล้านบาท
  2. โครงการพัฒนาระบบปกติใหม่ของบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ 9.7 ล้านบาท

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *