แนวจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด สามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

เปิดแนวทางจาก ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด สามารถซื้ออาหาร และ เครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้าได้ โดยให้เตรียมสถานที่รับอาหาร โดยเว้นระยะห่าง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *