แนวจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด สามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

แนวทางการซื้ออาหารในห้าง และ ซูปเปอร์มาร์เก็ตหลังมีประเด็น

ศปก.ศบค หรือ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้า และ ซูเปอร์มาร์เก็ต

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้ออกมารายงานเกี่ยวกับข้อมูลโควิด-19 ว่าทางศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ได้ออกมาสรุปเรื่องการซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ต ตามพระราชกำหนด ฉุกเฉินลงฉบับที่ 30 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเกี่ยวกับการซื้ออาหาร ซึ่งไม่สามารถทำได้ต้องสั่งผ่าน Line Man, Grab, Food Panda หรือ Robinhood ถึงแม้จะอยู่แถวๆร้านอาหารเหล่านั้นก็ตาม ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากจะต้องทำตามข้อกำหนด ทางด้าน ศปก.ศบค ได้ออกมาตรการดังกล่าวใหม่หลังจากได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนตามรายละเอียดด้านล่าง

  • สามารถสั่งซื้อตามระบบ Delivery ให้ไปส่งที่บ้าน หรือที่ทำงาน
  • สามารถโทรสั่งจากทางร้านอาหาร, ร้านอาหารในห้อง, ห้างสรรพสินค้า ให้มาส่งในที่ที่จัดให้รับอาหาร

ผู้ขายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม ในห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า และ คอมมูนิตี้มอลล์ ให้ทำการจัดเตรียมพื้นที่บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต โดยกำหนดพื้นที่ที่รอคิว โดยให้มีบริเวณพักคอย ให้มีมาตรการเว้นระยะห่างให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่มภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือ คอมมูนิตี้มอลลให้นำส่งอาหาร หรือ เครื่องดื่มมาวางจำหน่าย จุดที่จัดเตรียมพื้นที่เอาไว้

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปรุงสำเร็จแล้วมาวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ ทางด้านกระทรวงสาธารณสุข “ยังไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน” เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ เนื่องจากผู้ซื้ออาจจะเลือกวนดูอาหารซึ่งมีความเสี่ยง เพราะฉะนั้นอนุญาตให้รับอาหารในจุดรับอาหารที่ห้างสรรพสินค้า หรือ ซูเปอร์มาร์เก็ตจัดเตรียมไว้เท่านั้น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *