มาตรการเปิดเทอม 2565 จากสธ.

เปิดมาตรการ เปิดเทอม 2565 แบบ On-Site หากติดโควิด ไม่ปิดโรงเรียน สามารถเปิดเรียนต่อได้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *