มาตรการเปิดเทอม 2565 จากสธ.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเทอมหากเจอผู้ป่วยติดโควิด ไม่ต้องหยุดเรียน เปิดตามปกติ

วางแผนมาตรการเปิดเทอมในรูปแบบ On-Site ปี 2565 นี้หากเจอผู้ป่วยติดโควิด 19 ไม่ต้องให้หยุดเรียน สามารถเปิดได้ตามปกติ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการแถลงข่าวมาตรการการเปิดเรียน On-Site อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2565 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อการเรียนรู้ที่ดีในโรงเรียนเด็กไทยต้องไปต่อ สำหรับมาตรการที่เน้นย้ำออกมามีทั้หมด 4 มาตรการด้วยกัน

  1. เร่งรัดการฉีดวัคซีน เพื่อให้นักเรียนได้รับวัคซีนตามความสมัครใจให้ครอบคลุม
  2. สถานศึกษาต้องเข้ารับการประเมิน Thai Stop COVID Plus โดยจะต้องผ่านการประเมินกว่า 95% ส่วนการตรวจ ATK นั้น ให้ตรวจทุกราย แต่ภายหลังหารือกับราชวิทยาลัย และ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยให้ตรวจเฝ้าระวังเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการเท่านั้น เพราะหากมีการฉีดวัคซีนครบแล้ว และไม่มีอาการ การตรวจ ATK อาจผิดพลาดได้
  3. เน้นให้ทำตามแผนเผชิญเหตุ เมื่อเจอผู้ติดเชื้อโควิด หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ดำเนินการปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียน โดยนักเรียนควรได้รับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
  4. เน้นย้ำสำนักงานสาธารสุขจังหวัดให้ปฎิบัติตามมาตรการ โดยมอบหมายให้ศูนย์อนามัยให้เขตสุขภาพเป็นพี่เลี้ยง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *