เกษตรกร ลงทะเบียนเราชนะ

กลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยรับสิทธิ เราชนะ รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

เปิดเงื่อนไขกลุ่มเกษตรกร ที่มีรายได้น้อยกับมาตรการ เราชนะ มอบเงินเยียวยาพี่น้องเกษตรกร 7,000 บาท จากทางกระทรวงการคลัง จากมาตรการดังกล่าว มีพี่น้องประชาชนหลายๆคน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ที่ยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดบางประการของมาตรการ เราชนะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงะทเบียนของบางกลุ่ม ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเกษตรกร ที่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่เช่นกัน หากต้องการได้รับสิทธิรับเงินเยียวยา 7,000 บาท จากมาตรการ เราชนะ

จากข้อมูลล่าสุด กรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ว่าจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ เราชนะเพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือไม่นั้น ทางกระทรวงการคลังขอชี้แจงว่าเกษตรกร ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นทำให้เกษตรกรอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยา และถ้าเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการใดๆเลยของรัฐมาก่อน ไม่มีชื่อในระบบฐานข้อมูลของรัฐก็ต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ด้วยเช่นเดียวกัน

แต่มีข้อยกเว้น ในกรณีที่เกษตรกรมีรายชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลเดิมของรัฐบาลยกตัวอย่างเช่น เป็ฯผู้ถือบัตรคนจน และอยู่ในโครงการคนละครึ่ง หรือ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยเงินจะถูกโอนเข้าตามช่องทางที่มีอยู่เดิมเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด สำหรับรายละเอียดสำคัญที่กลุ่มพี่น้องเกษตรกร ต้องรู้ถ้าหากว่าอยากจะได้รับสิทธิเยียวยาเงิน 7,000 บาท ของโครงการ เราชนะ ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทย ได้รวมข้อมูลมาให้ทำความเข้าใจกันด้านล่าง

เกษตรกรต้องลงทะเบียนเพื่อรอรับสิทธิ เราชนะ หรือไม่

พี่น้องเกษตรกรต้องทำการลงทะเบียน เราชนะ เนื่องจากว่าต้องการชื่อเป็นรายบุคคล สาเหตุที่ภาครัฐต้องให้เกษตรกรที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว มาลงทะเบียนเราชนะ ครั้งนี้สำหรับการเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมา เกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องมาลงทะเบียน  ซึ่งการใช้ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ แต่เนื่องจากฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรกรนั้นจะเป็นฐานข้อมูลครัวเรือน ไม่ใช้รายบุคคล ดังนั้นทางกระทรวงการคลัง ต้องการให้มีการอัพเดทข้อมูลรายบุคคลของเกษตรกร เลยต้องมีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้สามารถเยียวยา เกษตรกรได้อย่างครอบคลุม

เกษตรกรต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ถึงจะผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ

เกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ เราชนะ จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดด้วย ยกตัวอย่างเช่น ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท หรือ มีรายได้ถึง 3 แสนบาทต่อปี ถ้ามีเงินฝาก หรือ รายได้เกินกว่าจำนวนที่กำหนด จะถือว่าเป็นผู้มีรายได้สูง ดังนั้นถ้าหากพบว่าเกษตรกรที่มีรายได้สูงมาลงทะเบียน ระบบจะมีการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตัดสิทธิออกไป

สิทธิ เราชนะ สงวนไว้ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย

โครงการ เราชนะ ทางรัฐบาลได้เปิดโครงการนี้เพื่อเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระ และ เกษตรกรก็อยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข “ต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายได้สูง” ทั้งนี้เพื่อให้เม็ดเงินเยียวยาเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *