โอนเงินเยียวยา ม33 เรารักกัน งวด 2 วันนี้

โครงการ ม33 เรารักกัน  โอนเงินเยียวยางวด 2 แล้ววันนี้

ตรวจสอบด่วน สำหรับมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู๋ในระบบประกันสังคม หรือที่เราเรียกกว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เปิดให้ผู้ประกันตน ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com มีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ม33เรารักกัน ผ่านการตรวจสอบสิทธิบนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ตอนนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวเรื่อยๆ สำหรับการโอนเงินเยียวยา

ล่าสุดได้มีการโอนเงินเยียวยาเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จากโครงการ ม33 เรารักกัน ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ระบบได้มีการโอนเงินเยียวยาดังกล่าวเข้าบัญชีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ ซึ่งต้องเช็คผู้ที่ได้รับสิทธิมีคุณบัติอะไรบ้าง

  • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ประกันตน ม.33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
  • ไม่เป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เปิดขั้นตอนการคัดกรองสิทธิ และการใช้งานรวมถึงการยืนยันตัวตน ม33เรารักกัน การตรวจสอบสิทธิจะมีผลกับช่วงเวลาของระบบ ที่จะทำการโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้ที่ได้รับสิทธิ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงด้วยกันผ่าน 3 เงื่อนไข

ผู้ที่ได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน ได้มีการตรวจสอบสิทธิ และยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564  

ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิลงทะเบียน และได้มีการยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับเงินงวดแรกตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาก่อนที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี จำนวน 1,000 บาท ทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์ จนครบจำนวน 4,000 บาท

  • วันที่ 22 มีนาคม 2564 รับเงินงวดแรกจำนวน  1,000 บาท
  • วันที่ 29 มีนาคม 2564 รับเงินงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 5 เมษายน 2564 รับเงินงวดที่ 3 จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 12 เมษายน 2564 รับเงินงวดที่ 4 จำนวน 1,000 บาท

ม33 เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิ กดใช้งานและทำการยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2564

หากท่านกดใช้งานและทำการยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 11 เมษษยน 2564 ท่านจะได้รับวงเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ไปจนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆวันจันทร์ ต่อเนื่องยาวๆไปจนครบ 4,000 บาท

เปิดเกณฑ์ ม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิกดใช้งานและยืนยันตัวตน ตั้งแต่ 12 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หากผู้ลงทะเบียน ม33เรารักกัน กดใช้งานและทำการยืนยันตันตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสมจำนวน 4,000 บาทครั้งเดียว หลังการกดใช้งานผู้ประกันตนสามารถสะสมเงินจำนวน 4,000 บาทได้ แต่จะต้องใช้จ่ายก่อนวันที่จะสิ้นสุดโครงการ 31 พฤษาภคม 2564 นี้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *