รอลุ้นคนละครึ่งเฟส 2

เงื่อนไขมาตรการคนละครึ่งเฟส 2 เดือนมกราคม 2564 ใครได้สิทธิ์บ้าง

จากกรณีที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้สิทธิในการลงทะเบียนหมดอย่างรวดเร็ว การเปิดให้ลงทะเบียนรอบแรกนั้นเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้มีการเปิดลงทะเบียนรอบ 2 หรือ รอบเก็บตก ซึ่งมีสิทธิในการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 ถึง 2.4 ล้านสิทธิ์ แต่ก็เต็มไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทำให้กระทรวงการคลังมีแนวคิดออกมาว่า จะทำการเปิดให้ลงทะเบี่ยนคนละครึ่งในเฟส 2 ในเดือนมกราคม 2564

คนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสแรก สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ได้หรือไม่?

ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้า เกี่ยวกับมาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ในส่วนของผู้ที่ทำการลงทะเบียน และได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง ในเฟสแรกไปแล้วนั้นสามารถขอใช้สิทธิ์ในเฟส 2 ต่อได้เลย แต่มีเงื่อนไขคือ คนที่ได้รับสิทธิในเฟสแรกจะต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาท ให้ครบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากนั้นทางระบบ จะมีปุ่มหรือข้อความให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในเฟสแรก ในการยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ ถ้ากดยืนยันก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งในเฟส 2 ได้ทันที

เงื่อนไขในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ หรือไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่และได้รับสิทธิในเฟส 2 ของโครงการคนละครึ่ง จะได้สิทธิในส่วนของโครงการในเฟส 2 เท่านั้น จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง 3,000 บาท ของเฟสที่ 1 คาดว่าเงื่อนไขและมาตรการทั้งหมดจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคม 2563 นี้ เช่น วงเงินของคนละครึ่งเฟส 2 รวมไปถึงจำนวนสิทธิว่าจะมีการขยายเพิ่มหรือไม่ ซึ่งจะต้องไปดูว่าวงเงินงบประมาณที่ใช้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นทางกระทรวงการคลังออกมายืนยันว่า มีเม็ดเงินเพียงพอ วงเงินคนละครึ่งเฟส 2 จะเป็นเงินในส่วนของพระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จำนวนเงิน 400,000 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้เหลือวงเงินที่จะถูกนำมาใช้จ่ายโดยประมาณ 200,000 ล้านบาท ทางกระทรวงการคลังต้องทำรายละเอียดเพื่อที่จะนำไปเสนอกับทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เพื่อกลั่นกรองการจ่ายเงินกู้ โดยพิจารณารายละเอียดก่อน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *