บัตรคนจน กรกฎาคม 2563 เงินเข้า

เช็คกันชัดๆสำหรับคนที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ได้เงิน 3,000 บาท

ดูเงื่อนไขกันให้ชัดไปเลย สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนอยู่ในมือ แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินโอนบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้นำบัตรไปตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านตู้ ATM หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว จากกรณีนี้อาจจะเกิดจากผู้ที่ถือบัตร มีคุณสมบัติไม่ตรงกับเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา จากมาตรการเยียวยา 3,000 บาทของทางรัฐบาล จากการเปิดเผยของรองอธิบดี กรมบัญชีกลาง ได้ออกมาพูดถึงเงื่อนไขในการจ่ายเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท นั้นมีมติเห็นชอบ ให้มีการพิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยให้กระทรวงการคลังให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยจากมาตรการที่ออกมาของทางรัฐบาล

ทางกรมบัญชีกลาง ได้มีการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อนำจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีกระเป๋า อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ซึ่งจะมีการจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Call Center กรมบัญชีกลางที่เบอร์ 02-270-6400 ในวันและเวลาราชการ

จากการตรวจสอบจากระบบ ได้พบว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ รับเงินเยียวยาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท มีจำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านราย โดยได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กรกฎาคม 2563 ได้มีการโอนเงินจำนวนนี้ไปแล้วในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ในส่วนของเงื่อนไขการโอน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้านล่าง

เงื่อนไขในการโอนเงินเยียวยา 3,000 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • ผู้ถือบัตต้องไม่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม โดยผู้รปะกันตนมาตรา 33 เช่น ลูกค้า, ผู้ทำงานให้กับนายจ้างในสถานประกอบการ, พนักงานเอกชน เป็นต้น
  • ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จากทางรัฐบาลผ่านมาตรการเยียวยาอื่นๆ
  • ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ถือบัตรคนจ แต่เป็นบุคคลอยู่ในมาตรา 33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา

จากเงื่อนไขดังกล่าว ทำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบาล บางราย ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจ และได้มีการระบุว่า “ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19” แถมระบบประกันสังคมไม่ได้มีมาตรการใดๆออกมาช่วยเหลือ นอกจากเงินสมทบเข้ากองทุน 3 เดือน รัฐบาลจำไม่ควรตัดสิทธิ์เงินเยียวยา 3,000 บาทในครั้งนี้ และ นี่คือความเห็นบางส่วนที่ถูกนำมาแสดงผ่านทางโลกออนไลน์

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *