เปิดเกณฑ์เยียวยาเด็กแรกเกิด

เปิดเกณฑ์เยียวยาเด็กแรกเกิด ถึง 6 ขวบ พ่อแม่ลงทะเบียนเยียวยาอื่นๆผ่านแล้ว เด็กยังจะได้รับเงินเยียวยากลุุ่มเปราะบางอีกรึเปล่า