หลักเกณฑ์ออมเงินกับ กอช. ออม 100 รัฐให้อีก 100

ออมเงินกับ กอช. รัฐสมทบเงินให้สูงสุด 1200 บาทต่อปี

อีกหนึ่งมาตรการที่ใหม่สุดๆ เปิดให้กับพ่อบ้าน-แม่บ้าน รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระอายุ 50 ถึง 60 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการ ออมเงินกับ กอช. ออมเงินเดือนละ 100 บาท ได้เพิ่มทันที 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท ต่อปี

ประกาศจากทาง กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้มีการรายงานออกมาว่า กอช. ได้มีการเชิญผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. หรือ พ่อบ้านแม่บ้าน ผู้ที่มีอายุระหว่าง 50 ปี ไปจนถึง 60 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการ ออมเงินไว้ใช้ตอนเกษียณหลังอายุ 60 ปี โดยผู้ที่มีอายุ 50-60 ปี สามารถออมเงิน 100 บาท ต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มจากรัฐอีก 100 บาท ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 1200 บาทต่อปี เมื่อมีอายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญเป็นรายเดือนจากทาง กอช.

ออมเงินกับ กอช. วันนี้ออมดีได้ 3 เด้ง

 1. เด้ง 1 รัฐบาลสมทบเงินตามช่วงอายุ
 2. เด้ง 2 รับผลตอบแทนจากเงินออมสะสม และ เงินสมทบที่ได้จากการลงทุน
 3. เด้ง 3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออม

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ สมัครสมาชิก กอช.

 • อายุตั้งแต่ 15-60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐ
 • ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1

สิทธิที่จะได้รับ

 • อายุ 15-30 ปี รัฐบาลสมทบเงินสะสมเพิ่มให้ 50% หรือไม่เกิน 600 บาทต่อปี
 • อายุ 30-50 ปี รัฐบาลสมทบเงินสะสมเพิ่มให้ 80% หรือไม่เกิน 960 บาทต่อปี
 • อายุ 50-60 ปี รัฐบาลสมทบเงินสะสมเพิ่มให้ 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

ช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ

 • แอปพลิเคชั่น กอช.
 • หน่วยรับสมัครสมาชิก

ช่องทางในการสมัครสมาชิก กอช.

 • ที่ว่าการอำเภททั่วประเทศ
 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • สถานบันการเงินชุมชนตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน
 • ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธ.ก.ส.ม ธอส., ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้โลตัส, บิ๊กซี, ตู้บุญเติม หรือ เครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

*สำหรับบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ไม่สามารถออมกับทาง กอช. ได้

**หากท่านมีประกันสังคม มาตรการ 40 ทางเลือกที่ 2, ทางเลือกที่ 3 หรือ มาตรา 33, มาตรา 39 จะไม่สามารถสมัครสมาชิก กอช.ได้

Leave A Comment

Table of content
Related articles