บัตรคนจนใช้จ่ายผ่านเครื่อง EDC

เปิดขั้นตอนในการใช้จ่ายผ่านเครื่อง EDC สำหรับบัตรคนจน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *