ขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะ แบบไม่มีมือถือ

สรุปวิธีลงทะเบียนเราชนะ แบบไม่มีสมาร์ทโฟน

โครงการเราชนะ เป็นโครงการที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตกรับเงินเดือนละ 3,500 บาท ผ่านแอปเป๋าตัง สำหรับการรับเงินของโครงการเราชนะนั้น จะเป็นการโอนเงินเข้าแอปเป๋าตัง ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ การใช้จ่ายเงินทั้งหมดจะเป็นการจ่ายผ่านแอปเป๋าตัง สำหรับประชาชนคนไทยที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการเราชนะ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ และ มีความต้องการจะขอรับสิทธิ แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งการลงทะเบียนเราชนะ จากที่เราเข้าใจจะต้องใช้สมาร์ทโฟนในการลงทะเบียน ทั้งนี้ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟน สำหรับการลงทะเบียน จะต้องทำยังไง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

ไขข้อสงสัยซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทะเบียนเราชนะ ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เราชนะได้ “มีคนเป็นห่วง่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิในโครงการเราชนะ ซึ่งตอนนี้มีการทำแผนกับทีมงาน เพื่อไม่ให้คนที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือตกหล่นไป ได้มีการวางรูปแบบไว้แล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้ เราชนะได้” จากการดูจากผลสำรวจ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือ พ.ศ 2562 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ว่าประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 56.7 ล้านคน คิดเป็นร้อนละ 89.6 ของประชากรที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไปและผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เข้าถึงอิเตอร์เน็ตค่อนข้างสูง คือร้อยละ 96.4

สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมร์ทโฟนส่วนใหญ่ จะเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีจำนวนทั้งสิ้น 13.8 ล้านคน ซึ่งไม่ต้องทำการลงทะเบียนเราชนะ จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรง ในส่วนของคนที่อาจจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ไม่มีสามร์ทโฟน ทางกระทรวงได้ทำการประสานงานกับธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั้งประเทศ ให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้ ให้สามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งได้รับการยืนยันออกมาแล้ว ว่าสามารถทำได้ทางกระทรวงได้วางรูปแบบระยะเวลาในการลงทะเบียน 15 วันตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิตามเงื่อนไขโครงการ จะมีเวลาเหลือพอที่จะไปขอรับความช่วยเหลือการลงทะเบียน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *