เปิดขั้นตอนบัตรคนจนใช้สิทธิ เราชนะ

ขั้นตอนแบบระเอียด สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการใช้สิทธิเราชนะ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *