เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ลงทะเบียนเราชนะ ผ่านทางออนไลน์ต้องทำยังไง เรามีคำตอบ

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เป็นเว็บไซต์์ที่จะถูกใช้สำหรับการลงทะเบียน สำหรับโครงการเราชนะ ในวันที่ 29 มกราคม 2564 สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะลงทะเบียนรับสิทธิเราชนะ มาดูขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียนให้ดีก่อนวันลงทะเบียนจริง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 มกราคม 2564

สำนักงาน กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาเปิดเผยวิธีในการลงทะเข้าร่วมโครงการเราชนะ จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียดสำหรับกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิโครงการเราชนะ, หลักเกณฑ์ในการใช้พิจารณา และ ไทม์ไลน์การลงทะเบียน, ระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิ รวมไปถึงการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังบนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com มาพร้อมกับวิธีลงทะเบียนแบบละเอียดตามตัวอย่างด้านล่าง

โครงการเราชนะ

สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน 7,000 บาท ต่อคน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 29 มกราคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิเราชนะ

 • กลุ่ที่ 1 กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับวงเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ
 • กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ลงทะเบียนเราสิทธิคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ที่ทำการยืนยันตัวตนเปิด G-Wallet ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ใหม่
 • กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com วันที่ 29 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33 ยกเว้นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดของหน่วยงานรัฐ, ข้าราชการการเมือง และ ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ปีภาษี 2562
 • ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เปิด Timeline ฝั่งประชาชน

 • วันที่ 29 มกราคม 2564 กลุ่ม 3 ลงทะเบียน
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม 1 เงินเข้าบัตร และ กลุ่ม 2 ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม 3 ทยอยตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดลงะทะเบียนกลุ่ม 3
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตังได้

ตัวอย่างการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com กดที่ปุ่มลงทะเบียน อ่านเงื่อนไข และ กดยืนยัน
 • กรอกข้อมูลที่ต้องระบุ เช่น ชื่อ-สกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด และ เบอร์โทรศัพท์
 • กรอกรหัส OTP ระบบจะโชว์ว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป (ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)

ตัวอย่างกลุ่มที่ไม่ต้องทำการลงทะเบียนเราชนะใหม่

กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะใหม่

รายละเอียดสิทธิที่จะได้รับ

 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้วงเงินรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 675 บาท หรือ 700 บาท สามารถสะสมได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มต้น 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกันใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง ให้สงเงินรายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท สามารถสะสมได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มต้น 18 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีใช้สิทธิเราชนะ ผ่านแอปเป๋าตัง

 • เข้าหน้าหลักเราชนะ
 • สแกน QR Code เราชนะ จากร้านถุงเงิน
 • ตรวจสอบยอดเงินของสินค้า/บริการ
 • ระบุ PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ
 • สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *