เปิดลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564

เตรียมตัวลงทะเบียน รับเงินผู้สูงอายุปี 2564 มีเงื่อนไขอะไรบ้างดูได้ที่นี่

ลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุประจำปี 2564 สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สำหรับเงื่อนไข และ คุณสมบัติต่างๆ ได้รับเงินเท่าไหร่ มีคำตอบด้านล่าง

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานเกี่ยวกับโครงการที่รัฐบาลเตรียมตัวจะเปิดให้ผู้สูงอายุได้เริ่มลงทะเบียนกัน นั่นก็คือโครงการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับคนไทยที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และกลุ่มตกหล่นที่ไม่เคยได้รับ เบี้ยยังชีพมาก่อน และรวมถึงผู้ที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว แต่มีการย้ายที่อยู่อาศัย หรือ ย้ายทะเบียนบ้าน ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องไปทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2564 ใหม่ด้วยเช่นกัน

เปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 เมื่อไหร่?

จากคำถามของผู้สูงอายุที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างมาก ว่าทางรัฐบาลจะเปิดให้มีการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่อไหร่ สำหรับคำตอบในตอนนี้ ทางรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้สูงอายุที่สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

  • ผู้สูงอายุจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 ในกรณีที่บัตรประชาชนระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคา ของปีนั้น
  • จะต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนา และ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านที่ระบุเอาไว้

สามารถลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพ 2564 ได้ที่ไหน

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), เทศบาล, สำนักงานเขต ในพื้นที่ที่มีผู้รับสิทธิ์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถติดต่อได้ด้วยตัวเอง หรือ มีใบมอบอำนาจและให้ญาตินำไปติดต่อดำเนินการลงทะเบียนแทนได้

โอนเงินเข้าบัญชีวันไหน สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุ

ในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะทำการโอนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ทุกๆวันที่ 10 ของทุกเดือนในวันทำการ ซึ่งถ้าหากว่าวันที่ 10 ของเดือนไหนตรงกับวันหยุด ภาครัฐจะทำการดำเนินการโอนให้ก่อนวันที่ 10 ในวันทำการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับเงินเท่าไหร่?

  • อายุตั้งแต่ 60ปี – 69ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท ต่อเดือน
  • อายุตั้งแต่ 70 ปี – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท ต่อเดือน
  • อายุตั้งแต่ 80 ปี – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท ต่อเดือน
  • อายุตั้งแต่ 90ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท ต่อเดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *