คนไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ปลายมกราคมนี้

คนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรกเริ่มต้นปลายเดือนมกราคม 2564 นี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *