คนไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ปลายมกราคมนี้

เตรียมตัวให้พร้อม วัคซีนโควิด 19 เปิดให้ลงทะเบียนปลายมกราคม

ประกาศจากกรมควบคุมโรค ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19 เพื่อคนไทย จะเปิดให้ประชาชนได้ทำการลงทะเบียนในปลายเดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยได้มีการวางแผน 3 ระยะไปจนถึงปลายปี 2565 เพื่อฉีดให้ประชาชนทั่วประเทศไทย

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีข้อมูลจากทาง อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของวัคซีนโควิด 19 ว่าตอนนี้กำลังจะมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังได้มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วว่าวัคซีน COVID-19 มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยหลังจากที่ฉีดแล้วจะมีการติดตามและเฝ้าระวังผลข้างเคียงด้วย สำหรับเป้าหมายหลักของการฉีดวัคซีนโควิดก็เพื่อให้คนไทยมีภูมิต้านทานโรค และป้องกันการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยของเราอยู่ในตอนนี้

วัคซีนโควิด-19 คนไทยจะได้ฉีดเมื่อไหร่?

  • ระยะที่ 1 จำนวน 2 ล้านโดส เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือน เมษายน 2564 จำนวนทั้งหมด 1.32 ล้านคน ในพื้นที่เสี่ยงสูง 5 จังหวัด
  • ระยะที่ 2 จำนวน 26 ล้านโดส ฉีดในช่วงเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือน มิถุนายน 2564 ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศไทย
  • ระยะที่ 3 จัดหา และ จัดซื้อเพิ่ม 35 ล้านโดส  รวมไปถึงวัคซีนที่ผลิตเองจาก คณะแพทย์ศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย จะเริ่มฉีดในช่วงปลายปี 2564 ไปจนถึงต้นปี 2565 ฉีดให้กับประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยจะกระจายไปอย่างทั่วถึงทั้งประเทศไทย

จากการแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคนไทย เป้าหมายคือ 70 ล้านโดส ฟรี! 

  • วัคซีนทั้งหมดผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย และ ต่างประเทศ
  • ฉีดคนละ 2 โดสห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์
  • วัคซีนของ บริษัทสยาม ไบโอไซเอนซ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งในสถานการณ์ที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถผลิตได้ปีละ 200 ล้านโดสในระยะต่อไป

การจัดลำดับความเร่งด่วนในการฉีดวัคซีนโควิด-19

  • ลำดับคยวามเร่งด่วนได่แก่ บุคลากรทางการแพทย์, อสม. และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ
  • ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *