ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ใช้อะไรบ้าง

เปิดรายละเอียดการลงทะเบียนบัตรคนจน 2565

แจ้งอัพเดทความคืบหน้า สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือบัตรคนจน รอบใหม่ล่าสุด ผ่านทางเว็บไซต์ และ ระบบออฟไลน์ หลายคนมีคำถามว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างเลย

กระทรวงการคลัง ได้ลงมติเห็นขอบเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ บัตรคนจน ระยะที่ 5 ด้วยวงเงิน 5 พันกว่าล้านบาท สำหรับระยะเวลาลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 นั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 45 วัน

ระยะเวลาโครงการ อัพเดทล่าสุด

 • วันที่ 5 กันยายน 2565 ไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน
 • เดือนกันยายน 2565 แจ้งประกาศผล การพิจารณาคุณสมบัติ
 • เดือนมกราคม 2566 ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ
 • เดือนมกราคม 2566 ยืนยันตันตน สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ
 • กระทรวงการคลัง ประกาศให้ทราบต่อไปสำหรับการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ช่องทางในการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 2565

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th

กรณีผู้ลงทะเบียน ไม่มีครอบครัว

 • ไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
 • โปรเช็คสถานะการลงทะเบียนต้องแสดงข้อความ กระทรวงการคลัง ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวแล้ว

 • ต้องนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียน เลือกหน่วยระบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้ลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชน สำหรับคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมกับการลงลายมือชื่อ

เอกสารมอบอำนาจ 

 • หนังสือมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิก)
 • บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้ได้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ ถ้ามี หรือ ใบรับรองแพทย์ ถ้ามี

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *