ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ใช้อะไรบ้าง

เปิดรายละเอียดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

แจ้งความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 2565 รอบใหม่ล่าสุด ที่เปิดรับลงทะเบียนครั้งแรกวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา และจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ วันที่ 19 กันยายน 2565 สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน จะมีรายละเอียดยังไงบ้านทาง ACCESSTRADE ประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลมาให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้ทำความเข้าใจกันด้านล่าง

ขั้นตอนการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บไซต์

เข้าไปที่เว็บไซต์  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ https://welfare.mof.go.th แล้วกดที่ปุ่มลงทะเบียน

 • หลังจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลบัตรประชาชน และ เลข Laser ที่อยู่ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดที่ปุ่ม “ขั้นตอนถัดไป”
 • กรอกข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน, การประกอบอาชีพ, รายได้และหนี้สินของผู้ลงทะเบียน และ ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
 • ผู้ลงทะเบียนที่มีการจดทะเบียนสมรส หรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้เลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสาร
 • ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วทำการกดยืนยัน
 • หากไม่มีครอบครัว ให้รอผลการตรวจสอบสถานะบุคคล และ ถ้าหากมีครอบครัว ให้ไปแสดงตัวตน และ ยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกเอาไว้

กรณีลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร
 • สำนักงานคลังจังหวัด ไม่รวม กทม.
 • สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเมืองพัทยา

กรณีผู้ลงทะเบียน ไม่มีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้ลงทะเบียน

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชน, คู่สมรส และ บุตร หรือ สำเนาสูติบัตร
 • พร้อมลงลายมือชื่อ

ผู้พิการ หรือ ผู้ป่วยติดเตียง รวมไปถึงผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น มาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ตามรายการด้านล่าง

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ลงทะเบียนคู่สมรส บุตร หรือ สำเนาสูติบัตร
 • พร้อมลงลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ได้รับมอบอำอาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ ถ้าหรือ หรือใบรับรองแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *